EN RO

A Stühmernél MBBR előkezelési technológiát alkalmaz a WAPPtech Kft.

2021. május 26.

A Stühmer csokoládégyár cégünket kérte fel a szennyvíz-előkezelő technológiájának megtervezésére és kivitelezésére, amely a csokoládégyártás mellett a jövőbeni cukrászati termékfejlesztés gyártástechnológiájából származó többlet szennyvizet tisztítja a kívánt határértékre. A Stühmer elvárásai, illetve a gyártástechnológia alapján az MBBR elvű eleveniszapos előkezelő technológiát valósítjuk meg.

A szennyvízkezelés fejlesztésének, intenzifikálásának egy lehetséges iránya a biofilmes rendszerek, illetve az eleveniszapos/biofilmes hibrid rendszerek kialakítása. A mikroorganizmusok immobilizálásának előnye, hogy javítható a szennyezők lebontása, illetve jobban szabályozható a biomassza gyarapodása, illetve a kora is. A rendszer stabilabb, mivel a biofilmben rögzült mikroorganizmusok rezisztensebbek a toxikus anyagokkal és a terhelésben bekövetkezett hirtelen változásokkal szemben, mint a klasszikus eleveniszap mikrobái.

Amíg az eleveniszapban a mikroorganizmusok laza pelyhekben foglalnak helyet, a biofilmben egy természetes vagy mesterséges felületre tapadó vékony réteget alkotnak. Maga a biofilm egy összetett „élő közösség”, melyben baktériumok, algák, illetőleg protozoák is találhatók. A hártyában az említett mikroorganizmusok sejtjei a hordozó felületére tapadnak egyfajta ragasztó, az őket körülvevő extracelluláris polimer mátrix (EPS) segítségével.

Az MBBR-ben kialakított turbulens áramlás a biofilmet tápanyaggal, levegővel jobban átjárttá teszi, ezáltal kevesebb holttér alakul ki és a film túlvastagodását is megakadályozza. A pusztuló biomassza folyamatosan, kisebb darabokban szakad le elkerülve ezáltal az intenzív iszapelúszás lehetőségét. A biomassza a reaktorban marad, a minimális mennyiségben kimosódó része teljes egészében fölösiszapként eltávolítható. A recirkuláció tehát gyakorlatilag elhagyható, illetve hibrid rendszerek esetében kisebb utóülepítő tervezhető. Az iszap kisebb mennyisége és szerkezete lehetővé teszi más, új fejlesztésű iszapelválasztási módszerek – pl.  membrán bioreaktor – alkalmazását.