EN RO

Csatornaszagtalanítás, bűzcsökkentés BPS rendszerrel (Biological Preventing System)

A szennyvizek hatékony tisztításának problémái sok esetben már eldőlnek a szennyezés keletkezésének helyén és a szállítás során. A szennyvizek tisztításának egyik kritikus feltétele, hogy a szennyvíz ne berothadva érkezzen a szennyvíztisztító telepre. A berothadt szennyvíz alapvetően 3 igen komoly problémát okozhat a szennyvizek szállítása, tisztítása során:

  1. Csatorna, átemelő bűzhatása: A szennyvízben megjelenő illóanyagok – szaganyagok – és a kén-hidrogén komoly bűzproblémát okozhatnak már a szennyvíz gyűjtése, elvezetése során is. A nem optimálisan méretezett, vagy időszakosan alulterhelt (pl.: üdülőtelepek) átemelőkben és csatornaszakaszokon folyamatosan bűzproblémát okoznak a környezet lakói számára.
  2. Betonkorrózió: A közcsatorna gőzterében a kénhidrogénből keletkező kénessav/kénsav a csatorna falán, átemelőkben igen komoly betonkorróziót eredményezhet, rövidítve a műtárgyak élettartalmát, csökkentve használatuk/karbantartásuk biztonságát.
  3. Szennyvíztisztító telepi hatékonyság csökkenés: A szennyvíztelepre beérkező berothadt szennyvízben lévő kén-hidrogén a nitrogén szennyezők eltávolításában elengedhetetlen ammónium oxidáció (nitrifikáció) folyamatában okozhat zavarokat, egyes esetekben akár határérték feletti kibocsátást is eredményezve a tisztított szennyvízben.

A fenti problémák kezelésére, a csatornákban fellépő szaghatások csökkentésére egy biológiai megelőző rendszert (BPS – BiologicalPreventing System) és kalcium-nitrát/nátrium-hidroxid tartalmú termékeket javaslunk.

A kiépített rendszer lényege, hogy virtuálisan lerövidíti a csatorna szakaszt, vagyis a korai kezeléssel mindaddig fenntartjuk a szennyvíz friss állapotát, amíg feltétlenül szükséges, hogy a későbbi szakaszokon már ne tudjon berothadni.

A ma alkalmazott, kénhidrogén-mérésen alapuló egyéb megoldások már csak a berothadt szennyvízre adnak késői választ. A korai vegyszeradagolás előnye, amelyet a BPS csatorna szagcsökkentő megoldásban alkalmazunk az, hogy az előkezelést a még friss állapotú szennyvízen végezzük. A csatorna-hálózat felmérése után úgy tervezzük meg a rendszert, hogy az mind beruházási, mind üzemelési költségeit tekintve töredéke, mint a mai, általában beépített rendszereké. Az általunk alkalmazott megelőző adagolás eleve megakadályozza a berothadás kialakulását.

Munkánkat minden esetben az érintett hálózat pontos felmérésével a szükséges csatorna szagtalanító BPS rendszerelemek optimális elhelyezésének tervezésével kezdjük. Ezt követően a rendszerelemek kapacitásának, valamint az adagolandó vegyszerek típusának és optimális dózisának meghatározása történik. A szerek egyszerűségük ellenére az anaerob baktériumokat vagy elpusztítják az adagolás helyén, vagy oxigénnel látják el a szennyvizet, ezzel akadályozva meg, hogy az anaerob baktériumok nagy mennyiségben megjelenhessenek. Az adagolás meghatározása a napi vízmennyiség és tartózkodási idő, szennyezőanyag-tartalom, és hőmérséklet alapján történik.

Mivel a szennyvíz összetétele adott területen jellemző, a napi vízmennyiség és a tartózkodási idő meghatározza a berothadás mértékét, így a szükséges vegyszerigény technológiailag tervezhető. Továbbá tudható, hogy a hőmérséklet igen nagy mértékben befolyásolja a biológiai folyamatok végbemenetelének sebességét, így a szükséges vegyszermennyiséget is, a megfelelő hatékonyság érdekében az adagolt vegyszermennyiséget a környezeti hőmérséklet változásához kell igazítani. Kis átemelőknél egy ehhez szükséges szabályzás kiépítése igen hosszú megtérülési idővel rendelkezne, így ezekben az esetekben évszaknak megfelelően javasolt a vegyszermennyiség beállítása. Nagyobb átemelőkben (>12 l/nap vegyszerigény esetén) a vegyszermegtakarítás mértéke már költséghatékonnyá teszi a hőmérsékleten alapuló szabályzás kiépítését.

Az esetenként szükséges engedélyek beszerzését követően legyártjuk, majd telepítjük a rendszereket. A szennyvíz rendelkezésre állása esetén elvégezzük a rendszer üzembe helyezését, próbaüzemét, amely során az adott körülményekre optimalizáljuk az adagolandó vegyszerek mennyiségét, figyelembe véve a technológiai igényeket és az üzemköltség összefüggéseit. Az alkalmazott anyagok, valamint a felhasznált gépészeti egységek biztosítják a BPS rendszer hosszú távú hatékony működését. A rendszerüzemeltetés során pedig folyamatos elérhetőséget biztosítunk, egyben vállaljuk az időszaki karbantartások elvégzését, szükséges vegyszerek előre egyeztetett időpontban történő beszállítását.

Cégünk által nyújtott komplex szolgáltatással biztosítható, hogy a kis átemelőknél lévő szennyvizek vegyszeres kezelése megelőzze a nagy átemelőkben lévő berothadást. Ez sokkal hatékonyabban elvégezhető, mint a nagy átemelőknél lévő vegyszeres kezelés.