EN RO

Ipari szennyvíztisztítás

A Stühmer csokoládé, édesség és fagylaltgyártó üzemében keletkező ipari szennyvíz időszakonként rendkívül magas szervesanyag-terhelésének kezelésére szennyvíz előtisztító technológiát terveztünk, amelyet kulcsrakészre kiviteleztünk és üzembe helyeztünk. A közcsatornába történő szennyvízkibocsátás küszöbértékeinek betartására a 15 m3/nap kapacitású technológia részei a WAPPtor zsírfogóWAPP-WFS oldott levegős flotáló, valamint Greatech fúvók az MMBR technológiájú aerob biológiához.

Gyümölcs- és zöldséglé gyártó üzem számára terveztünk, kiviteleztünk és üzembe helyeztünk egy 1100 m3/napkapacitású szennyvíztisztító technológiát. A szennyvíz mechanikai finomszűrését WAPP-DS dobszűrővel oldottuk meg. A szezonális működtetű üzem nagy szervetlen iszapterhelésű technológiájának része a vegyszeres pH beállítás és homogenizálás, a flokkulálás, az ülepítést Finnchain műanyag láncos kotró végzi, az iszaptárolás, mobil kamrás iszapvíztelenítő szűrőprés.

Borászati üzem szennyvizének időszakonként rendkívül magas szervesanyag terhelése kezelésére szennyvíz-előtisztító technológiát terveztünk, elvégeztük a technológiai gépészeti és a villamos irányítástechnikai munkákat is. A közcsatornába történő szennyvízkibocsátás küszöbértékeinek betartására, a 150 m3/nap kapacitású technológiához WAPP-DS mechanikai finomszűrésű dobszűrőt, kiegyenlítést,  WAPP-WFS oldott levegős flotálót, eleveniszapos biológiai tisztító technológiát szállítottunk.

Sertés vágóhíd és húsüzem lebegőanyaggal, zsírokkal erősen terhelt szennyvízének kezeléséhez terveztünk tisztító technológiát. A 250 m3/nap kapacitású technológiához szállított berendezések gépészeti és villamos irányítástechnikai munkáit is elvégeztük. A technológia elemei: WAPP-DS mechanikai finomszűrésű dobszűrő, kiegyenlítés, WAPP-WFS oldott levegős flotáló, eleveniszapos biológiai tisztítás, Greatech fúvók a MBBR technológiájú areob biológiához, ülepítés Finnchain műanyag láncos kotróval, iszapvíztelenítés WAPP-F hidraulikus kamrás préssel.