EN RO

Kommunális szennyvíztisztítás

Zalalövő központú agglomerációs szennyvíztelep technológiai fejlesztéséhez kapcsolódó teljes körű tervezési, kivitelezési és próbaüzem irányítási munkálatokat végeztük el KEHOP finanszírozású projekt keretein belül. Az új, tömbösített műtárgyakban úgynevezett egyenes átfolyású eleveniszapos szennyvíztisztítási technológia valósult meg, biológiai szervesanyag és nitrogén eltávolítással, utóülepítéssel, a szükséges recirkulációkkal (nitrát-, iszap-), és kémiai foszfor eltávolítással.

Egy több települést kiszolgáló nyugat-magyarországi lakossági szennyvíztisztító telep elavult tisztítástechnológiája helyére új biológiai tisztító műtárgyat terveztünk teljes technológiai gépészettel és villamos irányítástechnikával: időben ciklizált levegőztetésű, totáloxidációs, eleveniszapos technológia, mechanikai előtisztítással, gravitációs iszapsűrítéssel és gépi iszapvíztelenítéssel.