EN RO

Természetközeli szennyvíztisztítás

A decentralizált szennyvíztisztítási megoldások esetén célszerűen alkalmazandó természetközeli szennyvíztisztítási technológiák tervezésében, megvalósításában üzembehelyezésében és mérnökfelügyeletében cégünk és együttműködő partnerei jelentős tapasztalatokkal rendelkeznek. Ezzel a tudással felvértezve a hagyományos művi szennyvíztisztítási technológiáknál lényegesen kisebb költségráfordítás mellett üzemeltethető természetközeli szennyvíztisztítási megoldásokat 2000 lakosegyenérték kapacitásig elsősorban olyan önkormányzatok, magánszemélyek, illetve vállalkozások számára ajánljuk, ahol:

 • a települési közcsatorna hálózat kiépítése csak indokolatlan költségráfordítás mellett valósítható meg, vagy
 • a csatornahálózat egyáltalán nem elérhető, így

a szennyvíz befogadói vízminőségi igényeknek megfelelő tisztítására valamilyen közműpótló rendszer kiépítésére van szükség.

A természetközeli tisztítási megoldások esetén

 • előkezelésként:
  • oldómedencét, vagy
  • speciálisan kialakított előülepítőt alkalmazunk.
 • A tisztítás fő fokozata a számos műszaki paraméter figyelembevétele alapján méretezett vízszintes, vagy függőleges átfolyású:
  • gyökérzónás műtárgy vagy
  • kombinált gyökérzónás műtárgysor.
 • A tisztított víz további utótisztítása tekintetében pedig szükség, vagy egyedi megrendelői igény (tűzivíz tározó, látványtó, stb.) esetén szóba jöhet:
  • tavas utótisztító,
 • majd a tisztított szennyvizet:
  • szikkasztó mezőn (alagcsöves, nyárfás/füzes) helyezzük el, vagy
  • felszíni befogadóba vezetjük.

Összehasonlítva a művi szennyvíztisztítási technológiai megoldásokkal a jól méretezett, így megfelelő hatékonyságot biztosító természetközeli szennyvíztisztítási technológia:

 • némileg kisebb, vagy azonos beruházási költség mellett kiépíthető;
 • lényegesen kisebb üzemeltetési költség mellett működtethető;
 • a keletkező fölösiszap mennyisége gyakorlatilag elhanyagolható;
 • nem igényel olyan mértékű szaktudást az üzemeltetése;
 • területigénye nagyobb, míg zajterhelése kisebb;
 • tisztítási hatékonysága pedig megfelelő méretezés mellett még télen is azonos mértékű;
 • miközben esztétikailag kedvezőbb kialakítású, tájba illeszthető.

A megrendelőinknek javasolt technológiai megoldást minden esetben a nyers szennyvíz minősége, mennyisége, a keletkezés hidraulikai jellemzői, valamint a befogadói vízminőség elvárások és egyéb meghatározó körülmények mellett, a tisztító megvalósításához rendelkezésre álló terület figyelembevételével választjuk meg.

Egyes rendszerkialakítások esetén a szükséges területigény az alábbiak szerint becsülhető:

Kapacitás
(Lakosegyenérték – fő)
Helyigény
(nm)*
212
424
530
1060
25150
50300
100600
2501 500
5003 000
1 0006 000
2 00012 000

* az adott megoldás esetén szükséges helyigényt számos speciális körülmény módosíthatja, minden esetben megalapozott tervezés szükséges.

Tapasztalataink szerint ipari üzemek előtisztított szennyvizeinek elhelyezése esetén egyes esetekben igen versenyképes megoldás lehet nyárfás vagy füzes szikkasztó rendszer kiépítése. Munkáink során arra lehetőséget biztosító körülmények esetén ezen vízelhelyezési módszert is minden esetben számba vesszük és célszerűsége esetén a szükséges rendszerkialakítást méretezzük, engedélyeztetjük és kulcsrakészen megvalósítjuk.