EN RO

Kommunális szennyvíztisztítás

A lakossági és közületi eredetű, úgynevezett kommunális szennyvizek gyűjtése, elvezetése és tisztítása hazánk egyik legfejletteb infrastruktúrája. A megyei jogú és a kisebb vidéki városok csatornázása, illetve szennyvíztisztítása nagyrészt már megoldott, azonban az Európai Uniós jogharmonizáció, a környezet- és energiatudatos gondolkodásmód, valamint a jelentős mértékű amortizáció még ezen rendszerek esetében is folyamatos rekonstrukciós, bővítési és fejlesztési feladatokat biztosít a szennyvizes szakma képviselőinek. Bárhonnan is nézzük komoly feladat a már meglévő szennyvíztisztítási technológiákba történő beavatkozás, mely összehangolt gondolkodást igényel a tervező asztalon történő koncepció-alkotás első pillanatától egészen a sikeres műszaki átadás utolsó pillanatáig.

Nem feledkezhetünk meg ugyanakkor a kisebb lélekszámú, 2000 lakosegyenérték alatti településeken keletkező kommunális szennyvíz elvezetéséről és tisztításáról sem. Tekintettel arra, hogy a lakosság vízfelhasználási szokásai a kistelepüléseken jelentősen eltérnek a városi szokásoktól, összetett szakmai feladatot jelent a kis mennyiségű ám rendkívül koncentrált szennyvíz tisztítása határértékre.

Legyen szó rekonstrukcióról, fejlesztésről vagy zöldmezős beruházás útján megvalósítani kívánt szennyvíztisztítási feladatról, cégünk tapasztalt és teljes mértékben naprakész szakmai háttérrel tudja támogatni akár a beruházó önkormányzatok vagy vízi közmű üzemeltetők munkáját, akár a lebonyolító vagy fővállalkozó szervezetek tevékenységét is.

Az általunk tervezett és megvalósított technológiák olyan saját fejlesztésű és gyártású technológiai gépészeti berendezéseket is tartalmaznak, amelyek összességében kivitelezői és üzemeltetői szempontból is gazdaságos, fenntartható és megbízható műszaki megoldást nyújtanak.