Kommunális szennyvíztisztítás

A lakossági és közületi eredetű, úgynevezett kommunális szennyvizek gyűjtése, elvezetése és tisztítása hazánk egyik legfejletteb infrastruktúrája. A megyei jogú és a vidéki kisseb városok csatornázása illetve szennyvíztisztítása nagyrészt már megoldott, azonban az Európai Uniós jogharmonizáció, a környezet- és energiatudatos gondolkodásmód, valamint a jelentős mértékű amortizáció még ezen rendszerek esetében is folyamatos rekonstrukciós, bővítési és fejlesztési feladatokat biztosít a szennyvizes szakma képviselőinek. Bárhonnan is nézzük komoly feladat a már meglévő szennyvíztisztítási technológiákba történő beavatkozás, mely összehangolt gondolkodást igényel a tervező asztalon történő koncepció alkotás első pillanatától egészen a sikeres műszaki átadás utolsó pillanatáig.

Nem feledkezhetünk meg ugyanakkor a kisseb lélekszámú, 2000 lakosegyenérték alatti településeken keletkező kommunális szennyvíz elvezetéséről és tisztításáról sem. Tekintettel arra, hogy a lakosság vízfelhasználási szokásai a kistelepüléseken jelentősen eltérnek a városi szokásoktól, összetett szakmai feladatot jelent a kis mennyiségű ám rendkívül koncentrált szennyvíz határértékre történő tisztítása.

Legyen szó rekonstrukcióról, fejlesztésről vagy zöldmezős beruházás útján megvalósítani kívánt szennyvíztisztítási feladatról cégünk tapasztalt és teljes mértékben napra kész szakmai háttérrel tudja támogatni akár a beruházó önkormányzatok vagy vízi közmű üzemeltetők munkáját, akár a lebonyolító vagy fővállalkozó szervezetek tevékenységét is.

Munkánkat gyorsabbá és rugalmasabbá, piaci jelenlétünket pedig versenyképesebbé teszi a rendelkezésünkre álló széleskörű szakértői, tervezői és felelős műszaki vezetői jogosultság állomány, úgymint:

  • Hulladékgazdálkodási szakértő
  • Szennyvíztisztítási szakértő
  • Víz- és földtani közeg védelem szakértő
  • Víztisztítási szakértő
  • Környezetmérnöki (létesítményi és technológiai) szakértő
  • Települési víziközmű tervező
  • Települési vízgazdálkodási építmények tervező
  • Vízkészlet gazdálkodási építmények tervező
  • G (gépészmérnöki), T (tartószerkezeti), GT (geotechnikai) V (villamossági) tervező és szakági felelős műszaki vezető

Az általunk tervezett és megvalósított technológiák olyan saját fejlesztésű és gyártású technológiai gépészeti berendezéseket is tartalmaznak, amelyek összeségében kivitelezői és üzemeltetői szempontból is gazdaságos, fenntartható és megbízható műszaki megoldást nyújtanak.