EN RO

Víztermelő kutak karbantartása

A vízellátás lelke a KÚT!

E szolgáltatás biztonsága érdekében fontos, hogy a vízellátást biztosító kút megfelelő műszaki állapota hosszú távon biztosítható legyen. A WAPPtech Kft. a víztermelő kutak karbantartásának területén az alábbi szolgáltatásokkal áll rendelkezésére:

Kúttisztítás (kompresszoros):

Az üzemeltetés során a kutak „homokzsákjában” és a szűrőzött vízadó rétegben felhalmozódik a homok, vasiszap és egyéb olyan anyag, amely a kút vízhozamának csökkenését, illetve a kitermelt víz minőségének romlását (homokolás, zavarosság, stb.) okozza.

A kúttisztítás során lengő kompresszorozással eltávolítjuk a kúttalpon felhalmozódott szilárd anyagot, amellyel szabaddá válik a kút alján található homokzsák.

A kutak karbantartása során a kút szerkezetének, a vízadó réteg összetételének és a kitermelt víz minőségének függvényében meghatározzuk a szükséges kompresszorozási időtartamot.

A kompresszorozás során megfelelő talajrétegekben a kút körül ismét kialakul a természetes szűrőváz, amely a megfelelő üzemeltetés mellett a kútszerkezettől függően megakadályozza a szilárd anyagok bejutását a szivattyú szívóterébe.

Kút-béléscső és -szűrőmosatás:

A mosási folyamat nagy nyomással történik, amely során a csőfalon lerakódott szennyeződéseket és a kialakult baktériumtelepeket távolítjuk el. Ennek köszönhetően a kutakban kialakuló egyes vízminőségi problémák orvosolhatók. A mosás a kút szűrőjében lerakódott szennyeződések egy részét is eltávolítja. A fellazított szennyeződéseket a mosást követő kompresszorozással lehet teljes mértékben kitermelni.

Vegyszeres kúttisztítás:

A vegyszeres kúttisztítás során a kút falán lerakódott vas, mangán és egyéb szennyeződéseket oldjuk vissza speciális kútregeneráló vegyszerekkel, illetve a makacs baktériumok okozta szennyeződések helyi fertőtlenítése oldható meg.

Kútszerkezet javítása (betétcsövezés):

A kutakat szerkezeti meghibásodásuk (szűrőszakadás, tömszelence-sérülés, csőfal-lyukadás, stb.) esetén betétcsövezéssel javítjuk.

A kútjavítás előtt szükséges szerkezeti vizsgálatokat több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkező szakcéggel végeztetjük el, így a vizsgálat eredményének függvényében határozzuk meg az adott körülmények között szükséges javítási eljárást.

Búvárszivattyú mentése, cseréje:

Leszakadt búvárszivattyúk esetében biztosítjuk azok kútból történő kimentését, illetve normál üzemeltetési körülmények között búvárszivattyúk cseréjét is elvégezzük.

Felhagyott kutak eltömedékelése:

Amennyiben a kút szerkezeti sérülése vagy vízminőségi problémái miatt nem javítható, esetleg azt a vízellátásból ki kell vonni, akkor a megfelelő engedélyek beszerzésén túl vállaljuk ezen kutak szakszerű elzárását, eltömedékelését.

Kutak üzemvitelének optimalizálása:

A kutak üzemeltetése során számos szempontot figyelembe kell venni a kínálat (termelés) és a kereslet (fogyasztás) szempontjából.

Ilyen fontos tényező a kutak vízminőségéből adódó, keveredés által előállított, végleges szolgáltatott vízminőség, amely nagyban befolyásolja a kitermelt víz fajlagos energia költségeit és az esetleges tisztítási technológia üzemeltetési költségeit.

Kollégáink üzemeltetési tapasztalataira alapozva vállaljuk többkutas vízellátó rendszerek kútjainak vízminőségi és energetikai optimalizálási vizsgálatait, számításait.

Az optimalizálás során javaslatot és műszaki megoldást adunk a vízellátást biztosító kutak optimális üzemeltetésére, amely során maximálisan figyelembe vesszük a kutak műszaki és kapacitásbéli adottságait.

Vállaljuk továbbá kút karbantartásával és javításával kapcsolatosan felmerülő teljes körű tervezési és engedélyeztetési eljárások lebonyolítását.