EN RO

Működésben a Stühmer szennyvíz-előtisztító műve

2021. június 2.

A Stühmer maklári telephelyén az új MBBR elvű szennyvíz-előkezelő technológiához tartozó műtárgyakat kiépítettük, továbbá leszállítottuk és üzembe helyeztük a technológiai gépészeti berendezéseket, a folyamatirányítási rendszert. Az üzem gyártástechnológiai fejlesztését követően a csokoládé-, a fagylalt- és cukrászüzemi technológiai szennyvizek előtisztítása öt egymást követő főbb technológiai folyamaton megy keresztül, mielőtt a Heves Megyei Vízmű Zrt. üzemeltetésébe tartozó szennyvízcsatorna hálózatába vezetik, és végül a települési biológiai tisztítástechnológiával kezelt, tisztított szennyvíz a Rima folyó közvetítésével a Tisza-tóba jut:

  • a szennyvíz gyűjtése, mechanikai előtisztítása;
  • minőségének és mennyiségének kiegyenlítése;
  • fizikai-kémiai előtisztítása;
  • biológiai tisztítása;
  • a keletkező iszap leválasztása;
  • iszap ideiglenes tárolása.

Valamennyi technológiai szennyvíz elsőként külön megy keresztül a mechanikai tisztításon. A WAPPTOR zsírfogó berendezéseken átvezetett szennyvizek közvetlenül vagy átemelő aknán keresztül kerülnek a kiegyenlítő medencébe. Ez a műtárgy lehetővé teszi a további technológiai lépéseket megelőzően a szennyvíz minőségi és mennyiségi ingadozásának kiegyenlítését, az előkezelés hatékonyságának javítása érdekében. A kiegyenlítő medence folyamatos keverését durvabuborékos levegőztető rendszer biztosítja.

A szennyvíz fizikai-kémiai előtisztítása a WAPP-WFS oldott levegős flotáló berendezésen folytatódik, amely a kolloid- és lebegőanyagtartalmat választja le. A flotálási műveletet megelőzi egy vegyszeres kezelés, a koaguláció és flokkuláció folyamata, amely során a szennyvízben emulgeált, vagy kolloid állapotban lévő szennyezőanyagok is szilárd fázisú lebegőanyaggá alakulnak. A felszínre úszott szilárd részecskék a folyadék felszínén összefüggő iszapréteget alkotnak, amelyet az automata lefölöző rendszer távolít el.

A flotált szennyvizet a 20 m3 hasznos térfogatú töltetes, Greatech fúvókkal ellátott (MBBR) biológiai rendszer tisztítja tovább. A biofilmben a mikroorganizmusok egy mesterséges felületre tapadnak vékony réteget alkotva, ez adja a biofilmek mechanikai stabilitását. A biológiai szerves- és tápanyag-lebontási folyamatok során keletkező fölösiszap leválasztása az utóülepítő műtárgyban történik vegyszeres kezeléssel. A keletkező fölösiszapot a kiegyenlítő medencébe vezetik vissza, végleges leválasztása az oldott levegős flotáló berendezésen történik. A leválasztott iszapot ideiglenesen az erre szolgáló iszaptároló műtárgyban tárolják, a szakszerű ártalmatlanításra történő szállításig.

A lebegőanyag-mentesített, előtisztított technológiai szennyvíz az utóülepítő bukóvályújából gravitációsan a telephelyi szennyvíz elvezető hálózatba folyik, ahol mennyiségmérést követően egyesül az üzem területén keletkező szociális jellegű szennyvizekkel, majd átvezetik a települési szennyvízelvezető hálózatba. A központi folyamatirányítási rendszer is (PLC) a technológiai konténerben helyezkedik el, amelynek megjelenítő felületéről valamennyi berendezés szabályozható, üzemállapota nyomon követhető.

A rendszer várható tisztítási hatékonysága, melyekkel az előírt tisztítási teljesítmény biztonsággal teljesíthető:
KOI eltávolítás                         95 %
BOI5 eltávolítás                      98 %

A Rima folyó állandó vízfolyás, ezért a telephelyről a közcsatornába kibocsátott részben előtisztított kevert szennyvíz összetételének az egyes szennyvízminőségi paraméterek tekintetében a 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 4. számú mellékletében rögzített, egyéb befogadóba való közvetett bevezetés estén érvényes csatorna küszöbértékeknek kell megfelelnie.